Geloofsverdieping

Behoefte aan stof tot nadenken en een goed gesprek over thema’s op het gebied van kerk, geloof en spiritualiteit? Kijk dan eens of u bij ons aanbod iets van uw/jouw gading vindt.