Mijn kind doet dit jaar Eerste Communie

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie

De eerste Sacramenten
Doopsel, Eucharistie en Vormsel worden ook wel de Sacramenten van het begin of Initiatiesacramenten genoemd. Zij zijn gericht op het introduceren en binnengaan in het geloof en de geloofsgemeenschap. De Doop is het geboren worden in het geloof. Het Vormsel is het gedoopt worden met de H. Geest en het groeien in geloof, het is de bevestiging van de Doop en het volwaardig lid worden van de geloofsgemeenschap.
Doop en Vormsel zijn Sacramenten die maar één keer in een mensenleven worden ontvangen. Zij zijn als het ware een eeuwig ‘merkteken’.

Dat is anders voor de Eucharistie. De Eerste Communie doen betekent voor de eerste keer feestelijk deelhebben aan het vieren van de Eucharistie. De Eucharistie is hoogtepunt en bron van het Christelijk leven. De Eucharistie ‘voedt’ de gelovige met de aanwezigheid van Jezus Christus. Jezus Zelf is gastheer en nodigt ons uit met Hem te breken en te delen en maaltijd te houden. De geloofsgemeenschap viert dit Sacrament telkens weer opnieuw op de zondag (in de weekendvieringen) en ook door de week.

Geloof wekken
De voorbereiding op de Eerste Communie is toegesneden op kinderen van groep 4 van de basisschool. Kinderen van deze leeftijd (7 à 8 jaar) staan vaak nog onbevangen en open in het ervaren van het mysterie van hun bestaan. Zij zijn nieuwsgierig, luisteren graag naar verhalen en ontdekken de wereld en zichzelf het liefst door gebruik te maken van al hun zintuigen. Tegelijkertijd ontluikt bij hen al iets van het verlangen de wereld en hun eigen plaats daarin te begrijpen.

De voorbereiding en de bijeenkomsten
De kinderen die in onze parochie hun Eerste Heilige Communie vieren, worden daarop voorbereid door hun ouders en door leden van de werkgroepen samen met de pastors.
De voorbereiding voor de kinderen uit de locaties Driel, Elst, Herveld, Heteren, Indoornik, Lent, Oosterhout en Valburg gebeurt in Elst. De viering van de Eerste Communie vindt plaats in het Eucharistisch Centrum, St. Werenfriduskerk in Elst.
De voorbereiding voor de kinderen uit de locaties Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen Stad en Huissen Zand gebeurt in het dorpshuis in Angeren. De viering van de Eerste Communie vindt plaats in het Eucharistisch Centrum, in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen.

Aanmelden kan vanaf september via een mailtje naar het parochiesecretariaat secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl