Eerste Communie

Als je de Eerste Communie doet,
mag je voor de eerste keer het sacrament van de Eucharistie ontvangen.
Je mag met de grote mensen samen aan tafel gaan,
zoals Jezus deed met Zijn vrienden bij het Laatste Avondmaal.
Jezus heeft ons geleerd
dat het leven goed wordt wanneer wij het leven delen.
Samen spelen, samen delen, samen bidden, samen eten.
Soms is dat best moeilijk.
Door met elkaar Brood en Wijn te delen, telkens weer,
kunnen wij elkaar helpen om Jezus' voorbeeld te volgen.

De voorbereiding en de bijeenkomsten
De kinderen die in onze parochie hun Eerste Heilige Communie vieren, worden daarop voorbereid door hun ouders en door leden van de werkgroepen samen met de pastors.
De voorbereiding voor de kinderen uit de locaties Driel, Elst, Herveld, Heteren, Indoornik, Lent, Oosterhout en Valburg gebeurt in Elst. De viering van de Eerste Communie vindt plaats in het Eucharistisch Centrum, St. Werenfriduskerk in Elst.
De voorbereiding voor de kinderen uit de locaties Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen Stad en Huissen Zand gebeurt in het dorpshuis in Angeren. De viering van de Eerste Communie vindt plaats in het Eucharistisch Centrum, in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen.

Aanmelding voor de Eerste Communie
De voorbereiding op de Eerste Communie is bedoeld voor kinderen van groep 4 van de basisschool.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt u op deze website (onder Aanbod) en via parochieblad 'Ankerplaats' geïnformeerd over de inschrijving, de ouderavonden en de start van de voorbereiding van de kinderen op de Eerste Communie.
Aanmelden kan ook vanaf september via een mailtje naar het parochiesecretariaat secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl