De Biecht

Vergeving ontvangen: het sacrament van de verzoening

Altijd weer opnieuw geeft God ons de kans
om opnieuw te beginnen.
Daarom durven we vol vertrouwen
te kijken in het eigen hart,
onze schuld te belijden
en te vragen om vergeving.


De biecht, ook wel het sacrament van de verzoening genoemd, zou je ook het sacrament van de bevrijding kunnen noemen: het bevrijdt je van schuld en kwaad.

Biechten gebeurt in een gesprek waar je in vertrouwen je hart kunt luchten en mag horen dat God je vergeeft.

Wilt u / wil jij graag een biechtgesprek, neem dan contact op met pastoor Gerard Peters: gpeters@rkparochiemariamagdalena.nl, tel. 0481-451371 (keuze 1)
of met pastor Victor Bulthuis:
vbulthuis@rkparochiemariamagdalena.nl, tel. 0488-452653