Ik wil dit jaar het Vormsel doen

De voorbereiding op het Vormsel is bedoeld voor leerlingen van de brugklas of de eerste klas van de middelbare school en gebeurt gezamenlijk voor de vormelingen van alle locaties van onze parochie.
De voorbereiding begint na de herfstvakantie en bestaat uit een gezamenlijk weekend en een aantal bijeenkomsten. Na de toediening van het sacrament van het H. Vormsel sluiten we af met een uitstapje. Voor een belangrijk deel wordt gewerkt in kleine groepjes onder leiding van de werkgroepleden.

Het vormsel zal op 20 mei 2018 worden toegediend.
In oktober is de groep begonnen aan haar voorbereiding.
De inschrijving is inmiddels gesloten.

Opgave voor vormsel 2019 kan vanaf mei 2018.

De begeleiding van de voorbereiding op het Vormsel is in handen van
Margreet Sanders, pastoraal werkster,
margreetsanders@hotmail.com tel. 06-2353 5269