Ik wil mijn kind laten dopen

Het Doopsel

Als je 's morgens opstaat en je hebt je gewassen,
kun je de dag beginnen.
Met het doopwater is het een beetje hetzelfde.
Het maakt je wakker.
Je begint je levensweg met God.
Het water van de doop herinnert aan God
die de Bron is van alles wat leeft.
Het is een teken van Gods zorg voor ieder mensenkind.


Een nieuw geboren kindje doet je vertederd glimlachen. Vol verwondering en dankbaarheid buigen ouders, grootouders en familieleden zich over het wiegje. Het nieuwe leven is broos en kwetsbaar, maar tegelijkertijd vol belofte voor de toekomst! Een pasgeboren mensenkind roept als vanzelf vragen op over het wonder van ons bestaan. Nieuw leven kan zo het besef wakker maken van Gods bestaan.

Voor christenen symboliseert de doop een viering van het geheim van het leven dat zijn oorsprong en betekenis vindt bij God. De Doop is het geboren worden in het geloof. Het is een eerste ontmoeting met Jezus Christus die ons God wil doen kennen. Door je kindje te laten dopen zet je als ouders de eerste stap op het begeleiden van je kind op de weg van geloven en beloof je dat je je kind opvoedt met het verhaal van God en de mensen.

Wanneer en waar vinden de doopvieringen plaats?
Elke tweede zaterdag van de maand (uitgezonderd de maanden augustus en september) zijn er gemeenschappelijke doopvieringen in de kerk van OLV Tenhemelopneming in Huissen of in de kerk van OLV van Zeven Smarten in Haalderen.
Op de eerste en derde zondag van de maand vindt een doopviering plaats in de kerk van de H. Werenfridus in Elst. Voor de juiste data en tijden kun je ons parochieblad ‘Ankerplaats’ of de website raadplegen. Aan de doopviering gaat een doopgesprek vooraf.

Aanmelden
Als je de wens hebt je kind te laten dopen, dan kun je hiervoor contact opnemen met het secretariaat van parochie H. Maria Magdalena. Je kunt bellen met 0481 - 451371 (keuze 1) en een doopformulier opvragen, of een email sturen naar secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.