Valomvieringen Huissen Angeren

Elk jaar organiseren de werkgroep Diaconie Huissen-Angeren en de K.B.O. in Zalencentrum de Valom een Adventsviering en in de 40-dagentijd een Boete- en Eucharistieviering.
Alle zieken en ouderen van de geloofsgemeenschappen van Angeren, Huissen-Zand en Huissen-Stad worden van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. U wordt verzocht, voor zover mogelijk, om zelf voor vervoer te zorgen!


Paasviering
Op DINSDAGAVOND, 27 maart 2018
aanvang 19.00 uur / zaal open 18.30 uur
In de viering zal pastoor Peters voorgaan.
Zang wordt verzorgd door Herenkoor.

Alle zieken en ouderen van de drie Geloofsgemeenschappen worden van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Na de viering is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje en rond 21.30 uur kunt u weer worden opgehaald.

Opgave
U kunt zich tot vrijdag 23 maart 2018 opgeven via de bezoek(st)ers of bij onderstaande contactpersonen.
Bewoners van Sancta Maria kunnen zich opgeven bij de receptie aldaar.

TELEFONISCHE INFORMATIE VOORAF EN OPGAVE BIJ:
Secretariaat Huissen-Angeren 0481-45 13 71 (di en vr 9.30 - 11.30 u)
Mw. Nel Willemsen  026-325 01 03 (Huissen-Zand)
Mw. Rikie Kloppenburg  026-325 26 72 (Angeren)