Gezamenlijke bijeenkomst van locatieraden, pastoraatsgroepen, team en bestuur