Jongeren helpen mee aan de actie voor de voedselbank